USŁUGI

Zespół specjalistów Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, m.in prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

nowe zdjęcie

ODSZKODOWANIA

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Odszkodowania

OFERTA DLA BIZNESU

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta dla biznasu

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie prawnego aspektu obrotu nieruchomościami, m.in:

  • analiza prawna nieruchomości,
  • sporządzanie i analiza umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlaneprowadzenie
  • spraw z zakresu prawa lokatorskiego (najem, eksmisja, itp.),
  • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych,
  • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości (stwierdzenie zasiedzenia, zarząd współwłasnością, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, ustanowienie drogi koniecznej, itp.),
  • inne zagadnienia dotyczące nieruchomości.

kirp