USŁUGI

Zespół specjalistów Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, m.in prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

nowe zdjęcie

ODSZKODOWANIA

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Odszkodowania

OFERTA DLA BIZNESU

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta dla biznasu

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex:

 • doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach w sprawie wpisu do właściwych rejestrów (w tym do KRS-u), uprzednio przygotowując projekty stosownych aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów,
 • doradza oraz prowadzi postępowania z zakresu przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych, tworzenia, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, tworzy oddziały i przedstawicielstwa, w tym oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych,
 • prowadzi obsługę prawną przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji kapitałowych, nabywania i zbywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części, nabywania i zbywania udziałów,
 • prowadzi kompleksowo bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców,
 • przeprowadza audyt prawny nieruchomości,
 • uczestniczy w obsłudze przetargów,
 • sporządza opinie prawne, udziela porad i konsultacji oraz prowadzi szkolenia tematyczne dla pracowników obsługiwanych firm,
 • monitoruje zmiany przepisów prawnych dotyczących branż, w których funkcjonują nasi Klienci,
 • opiniuje oraz sporządza projekty umów handlowych, listów intencyjnych, porozumień, protokołów, pism urzędowych, wniosków, etc,
 • prowadzi negocjacje z inwestorami strategicznymi,
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach polubownych, w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prowadzi mediacje cywilne i gospodarcze oraz negocjacje handlowe na zlecenie zainteresowanych podmiotów.

kirp