USŁUGI

Zespół specjalistów Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, m.in prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

nowe zdjęcie

ODSZKODOWANIA

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Odszkodowania

OFERTA DLA BIZNESU

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta dla biznasu

ODSZKODOWANIA

ROSZCZENIA POSZKODOWANEGO

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Roszczenia związane ze szkodą na osobie w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu w sztuce lekarskiej czy też wypadku związanego z uprawianiem sportu i podobnych zdarzeń, mogą być następujące:

Po pierwsze - odszkodowanie w ścisłym znaczeniu tego słowa. Odszkodowanie to służy rekompensacie poniesionych strat materialnych (wydatków na leki, specjalistów, opiekę, itd.); zatem wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielkości tych strat.

Po drugie - roszczenie o zadośćuczynienie. Celem zadośćuczynienia, w odróżnieniu od odszkodowania, jest rekompensata strat niematerialnych (zwanych często stratami moralnymi) - takich jak m. in. uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, związanych z tym cierpień fizycznych i psychicznych, ewentualnej konieczności zmiany trybu życia, pogorszenia perspektyw życiowych, etc.

Ostatnim z możliwych roszczeń jest renta. Renta przysługuje, gdy konsekwencją doznanej szkody jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.

 


kirp