USŁUGI

Zespół specjalistów Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, m.in prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

nowe zdjęcie

ODSZKODOWANIA

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Odszkodowania

OFERTA DLA BIZNESU

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta dla biznasu

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria Promis Lex zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.

Naszym Klientom oferujemy porady prawne, sporządzanie opinii oraz reprezentację przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W postępowaniach z zakresu postępowania administracyjnego sporządzamy pisma procesowe wszczynające postępowanie administracyjne, zażalenia, skarga na bezczynność organu, odwołania, wnioski o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądu administracyjnego, wnioski o uchylenie bądź zmianę ostatecznej decyzji, wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji; skargi o wznowienie postępowania.

Nasza oferta obejmuje:

  • prawo budowlane (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, skargi do sądu administracyjnego, legalizacja samowoli budowlanej),
  • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
  • prawo podatkowe (podatki dochodowe od osób fizycznych- PIT, podatki od spadku i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia i ulgi podatkowe, wybór formy opodatkowania, odwołania i skargi na decyzje podatkowe),
  • postępowanie egzekucyjne w administracji (zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne, zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego).

kirp