USŁUGI

Zespół specjalistów Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, m.in prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

nowe zdjęcie

ODSZKODOWANIA

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Odszkodowania

OFERTA DLA BIZNESU

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta dla biznasu

PRAWO AUTORSKIE

Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie prawa autorskiego - własności intelektualnej i przemysłowej:

  • dochodzimy roszczeń za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • wykonujemy audyty w zakresie ochrony dóbr niematerialnych przedsiębiorców,
  • świadczymy porady w zakresie procedury uzyskiwania patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji znaków;
  • sporządzanie umów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zagrożeń naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym roszczeń wynikających z praw autorskich i pokrewnych, praw wynalazczych, znaków towarowych, praw do baz danych.

kirp