USŁUGI

Zespół specjalistów Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, m.in prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

nowe zdjęcie

ODSZKODOWANIA

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Odszkodowania

OFERTA DLA BIZNESU

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta dla biznasu

PRAWO CYWILNE

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego. Udzielamy porad prawnych, negocjujemy umowy, sporządzamy pisma procesowe, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych.

W szczególności świadczymy pomoc prawną w sprawach o:

  • zapłatę,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • uznanie czynności prawnej za bezskuteczną w ramach, tzw. actio pauliana,
  • zaniechanie naruszeń dóbr osobistych,
  • nakazanie złożenia oświadczenia woli o odpowiedniej treści,
  • wydanie rzeczy,
  • ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę prawną w zakresie dotyczącym praw i obowiązków stron wynikających z wszelkiego rodzaju umów cywilnych.

 

 


kirp