USŁUGI

Zespół specjalistów Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, m.in prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

nowe zdjęcie

ODSZKODOWANIA

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Odszkodowania

OFERTA DLA BIZNESU

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta dla biznasu

PRAWO RODZINNE

Kancelaria Promis Lex zapewnia profesjonalną pomoc w zakresie spraw małżeńskich, w tym:

  • separacja na zgodny wniosek małżonków,
  • rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie,
  • rozwód z podziałem majątku,
  • rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej oraz ustaleniem kontaktów z dzieckiem,
  • rozwód z ustaleniem alimentów dla dzieci lub małżonka,
  • rozwód dla osób mieszkających zagranicą,

a także w sprawach dotyczących

  • ustalenia obowiązku alimentacyjnego, podwyższenia, obniżenia świadczeń alimentacyjnych,
  • negocjowania i sporządzania umów małżeńskich oraz umów alimentacyjnych,
  • ustalenia zakresu władzy rodzicielskiej i sposobu jej wykonywania, ograniczenie, pozbawienie bądź uzyskanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,
  • podziału majątku małżeńskiego.

kirp