USŁUGI

Zespół specjalistów Kancelarii zapewnia profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, m.in prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

nowe zdjęcie

ODSZKODOWANIA

Usługi świadczone przez Kancelarię Promis Lex obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Odszkodowania

OFERTA DLA BIZNESU

Zespół radców prawnych Kancelarii Promis Lex doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Oferta dla biznasu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie prawa zamówień publicznych:

  • pomoc w wyborze optymalnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia,
  • przygotowywanie i konsultowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przygotowywanie i opiniowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • proponowanie rozwiązań zwiększających efektywność procesu udzielania zamówień,
  • organizację i weryfikację dokumentacji przetargowej,
  • wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu,
  • udział w negocjacjach,
  • reprezentujemy Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych.

kirp